Timeline slovak

13 feb: Modernizácia banského odvetvia

Technológie sa  modernizujú aj v banskom priemysle, o čom svedčí postavenie ťažného parného stroja a pulzometra. Eggerovci v tomto období objavili veľké množstvo drahokamu v mieste, ktoré sa dodnes nazýva Gizelina kaplnka. Po objavení opálu v Austrálii a jeho postupnom prenikaní na svetové trhy sa Eggerovcom prestalo dariť a nájmu sa v roku 1896 vzdali.

13 feb: Koniec Goldschmidtovskej éry

august 1880 získla nájom opálových baní statkár Jozef Bánó a bratia Eggerovci. V prvých rokoch sa im darilo. V Dubníku postavili novú brusiareň, v štôlni Viliam dali vybudovať prvú banskú koľajovú železničku. V roku 1886 Jozef Bánó svoj podiel Eggerovcom predal.

13 feb: Vrchol opálovej slávy

V roku 1873 sa konala významná svetová výstava vo Viedni, na ktorej si opál získal pozornosť a priazeň panovníka Františka Jozefa I. Ten udelil Adolfovi Ľudovítovi Goldschmidtovi rytiersky rád, šľachtický titul a predikát von Libanka.

13 feb: Prvá dáma opálových baní

Salomon Johann Nepomuk Goldschmidt zomrel náhle vo veku 47 rokov. Nájmu sa ujala vdova Emília, rod. Polláková. Stala sa tak prvou a aj poslednou dámou na čele banského podniku v Dubníku.

13 feb: Zlatá éra opálu

V auguste roku 1845 preberá bane uznávaný viedenský klenotník Salomon Johann Nepomuk Goldschmidt. Dômyselný podnikateľský plán čoskoro priniesol svoje “ovocie” a ťažba po rokoch začala byť výnosná. Okrem iného sa Johann Nepomuk zasadil o obrovskú popularitu drahokamu a jeho predaj. Zaviedol nový systém klasifikácie a hodnotenia opálu a v baniach zamestnával približne 350 baníkov.

13 feb: Prvé mapy Dubníckych baní

Novým nájomcom baní sa stal advokát Gabriel Fejérváry, ktorý vytvoril pravdepodobne prvé banské mapy tejto oblasti. Práve on sa zaslúžil o systém “správneho” dobývania a pre lokalitu sa začala črtať veľká budúcnosť.

13 feb: Ťažké časy dubnického opálu

Jozef Rumpler živelnou povrchovou ťažbou opálu devastoval ložisko, na základe čoho mu bol nájom odobratý a nový prenájom získal Marek Szentiványi. Po ňom nastalo v baniach ticho, nenašiel sa totiž žiadny záujemca, ktorý by sa o nájom uchádzal.

13 feb: Opálové šarvátky

Zdá sa, že sa o ťažbu opálu viedli mnohé spory. Koncom 18. storočia zveruje monarcha ťažbu viedenskému klenotníkovi Jozefovi Rumplerovi. Netrvá však dlho a nájom baní opätovne preberá spoločnosť Neumány. Ani tá však svoju pozíciu na Slanských vrchoch neustojí a do čela baní sa vracia Jozef Rumpler, ktorý opál ťaží..Dozvedieť sa viac…