1. august 1880 získla nájom opálových baní statkár Jozef Bánó a bratia Eggerovci. V prvých rokoch sa im darilo. V Dubníku postavili novú brusiareň, v štôlni Viliam dali vybudovať prvú banskú koľajovú železničku. V roku 1886 Jozef Bánó svoj podiel Eggerovcom predal.