Opálové bane Libanka, s.r.o.
Floriánova 3201/12
08001 Prešov

e-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com
tel, mob: +421 51 7725 896, +421918500741

za spoločnosť koná Ing. Bc. Ivan KOPOR

IČO: 45571503

DIČ: 202 303 6301

​IČ DPH: SK2023036301

zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel s.r.o. Vložka číslo: 23028/P

Fakturačné údaje:
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2183 7373
PayPal: opalovebane@opalyslovenska.eu
SWIFT: TATR SK BX

Kontaktné osoby:

Oddelenie turistiky a manažmentu:

Bc. Iveta Bernátová, Mgr. Miroslav Kravec
e-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com
tel, mob: +421 51 7725 896, kl. 21 +421948444925

Oddelenie banskej činnosti a geológie:

Ing. Tibor Varga, Peter Vavrek
tel, mob: +421 51 7725 896, +421948450321
e-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com

Obchodné oddelenie :

Bc. Katarína Kaščáková
tel, mob: +421 51 7725 896
e-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com

Ekonomické oddelenie:

Mgr. Lucia Kopčáková, Ing. Viliam Gruška

tel, mob: +421 51 7725 896, , +421918500741
e-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com

Právne oddelenie:

JUDr. Lukáš Polák
tel, mob: +421 51 7725 896
e-mail: slovakiaopal@slovakiaopal.com