V roku 1862 bol nájom Emílie Goldschmidtovej predĺžený.