Novým nájomcom baní sa stal advokát Gabriel Fejérváry, ktorý vytvoril pravdepodobne prvé banské mapy tejto oblasti. Práve on sa zaslúžil o systém “správneho” dobývania a pre lokalitu sa začala črtať veľká budúcnosť.