GPS: 48.9040705, 21.4593696

Nový náučný chodník- novinka sezóny 2023

Náučný chodník opálové bane

Slovenské opálové bane, s.r.o. v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR a Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove, vybudovali v Chránenom areáli Dubnických baní náučný chodník.  Pre všetkých návštevníkov je zadarmo.

Náučný chodník vedie banským revírom Libanka, na území ktorého sa nachádzajú staré banské diela, ktoré tu vznikli počas ťažby drahého opálu.

Na trase, o dĺžke približne 1,5 km, je umiestnených 14 informačných tabúľ venovaným vzniku opálu, ťažbe, vybraným banským dielam ako aj geológii, vegetácii a zoológii Slanských vrchov a samostatne netopierom.

Po ukončení ťažby sa rozsiahle podzemné priestory opálových baní stali významným zimoviskom netopierov. V roku 1964 boli z tohto dôvodu vyhlásené za Chránený areál Dubnické bane.

Lesy nachádzajúce sa v Chránenom areáli Dubnické bane sú v správe a obhospodarovaní Štátnych lesov Slovenskej republiky, Organizačná zložka OZ Šariš, v územnej pôsobnosti lesnej správy Kokošovce. 

Vzhľadom na to, že lesy ktorými vedie náučný chodník sa nachádzajú Chránenom areáli Dubnické bane, ktorý je medzinárodne významnou lokalitou a priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom, boli tieto porasty č. 2060A, 2060B  zahrnuté do referenčných plôch – územia bez zásahu.

Územie, ktorým náučný chodník vedie sa nachádza v 4. stupni ochrany prírody. Vstup na chodník je bezplatný a je vhodný pre deti ako aj dospelých.

Informačné tabule sú spracované dvojjazyčne, v slovenskom a anglickom jazyku.

Cieľom náučného chodníka je priblížiť históriu ťažby opálu v tejto lokalite, upriamiť pozornosť návštevníkov na živú prírodu Slanských vrchov, potrebu jej ochrany ako aj v nevyhnutnej miere na hospodárenie v lesoch trvalo udržateľným spôsobom, so zreteľom na využívanie lesov či už návštevníkmi baní, turistami a v neposlednom rade obyvateľstvom žijúcimi na vidieku.