O ťažbe opálu v Slanských vrchoch ešte pred naším letopočtom hovoria mnohé miestne povesti. Hlbinná ťažba však na základe odborného posúdenia oblastných nálezov začala okolo 11. storočia.