Pred koncom tisícročia sa skupiny dobrovoľníkov usilovali bane ochrániť pred nájazdami vandalov, zlodejov a iných dobrodruhov, ktorí do nich nelegálne vstupovali a bezohľadne ničili ich históriu. Vypracovali prvé plány ich sprístupnenia a turistického využitia.