Opál svojím pôvabom očaril gréckeho básnika Onomakrita natoľko, že ho vo svojej básni prirovnal k detskej tváričke. Obdivom nešetril ani rímsky filozof Gaius Julius Solinus, ktorý záhadnému kameňu šesťdesiatich farieb pripísal v diele Polyhistor mimoriadne magické účinky. Rímsky prírodopisec Plínius v knihe Naturalis Historia, jednej z prvých encyklopédií staroveku, píše: „Nijaký iný drahokam nie je svojím vzhľadom príjemnejší očiam.“ Odkiaľ tieto vzácne opály pochádzali? V popisoch starovekých autorov nachádzame zmienky o intenzívnej farbohre a výraznej opalescencii, ktorá je typická pre dubnícky drahý opál. Odborníci sa preto prikláňajú k názoru, že drahé opály staroveku mali svoj pôvod práve v lokalite Slanských vrchov.