Posledným nájomcom starej éry ťažby opálu bola francúzska firma Bittner – Belangenoy.