Do roku 1911 hospodáril v opálových baniach štát. Hoci boli snahy o ich odpredanie, záujemcovia v dôsledku vypuknutia  1. sv. vojny od zmluvy odstúpili.