Počas panovania Jozefa II. dostala výhradné dobývacie právo spoločnosť Neumány a Koletsch.