Po 1. svetovej vojne sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a opálové bane sa stali súčasťou  Československa.