V roku 2015 sa podarilo bane znovu sprístupniť a vytvoriť základný turistický okruh.