Aký je slovenský opál?

Krásne opály zo Slovenských opálových baní, ktoré sa nachádzajú na východnom Slovensku obdivuje celý svet a dnes sú banské diela vychytenou turistickou lokalitou a technickou pamiatkou. Slovenský opál je šperkový kameň hrajúci (opalizujúci) rozličnými dúhovými farbami, zvyčajne červenou, modrou, žltou, zelenou a oranžovou.  Farby sa striedajú a vytvárajú tak ojedinelé, výnimočné a vzácne sfarbenie každého kusu opálu.  Vzhľad Slovenského opálu ovplyvňuje skladba veľmi drobných gélovitých guľôčok s priemerom 0,2 – 0,8 nm pozostávajúcich z kristobalitu(oxid uhličitý). Ak majú guľôčky gélu uvedenú veľkosť, na ich povrchu dochádza k rozkladu svetla a typickej opalizácii. Ak sú guľôčky menšie, k opalizácii nedochádza. Slovenský opál tvorí z 90 – 91 % kristobalit, čo zabezpečuje výraznú produkciu už spomínaných spektrálnych farieb.

Slovenský opál predstavuje mineralogicky najcennejší typ opálu – opál AG. Na základe svojej definície v úradnom vestníku sa delí na tri variety:

  • mliečny – základ tvorí biely priehľadný a polopriehľadný opál mliečny s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu
  • krištáľový – základ tvorí krištáľovopriehľadný a polopriehľadný opál s hrou farieb viditeľnou na povrchu i vnútri opálu
  • Matrix tvorí materská andezitová hornina, ktorá je čiastočne presýtená opálovou hmotou, ktorá vytvára plôšky, vrstvičky, žilky opálu s hrou farieb.

Podľa stálosti H20 delíme Slovenský opál na:

  • hydrofan
  • opál, ktorý nevykazuje známky hydrofanu.

Hydrofan reaguje na pokles, respektíve vzrast vlhkosti prostredia. Pri strate vody dochádza k jeho úplnému vybieleniu, strate lesku a až k možnej deštrukcii. Pri opätovnom nadobudnutí vlhkosti dochádza znovu k jeho pôvodnému sfarbeniu, získaniu určitej priehľadnosti s polosklenným až skleným leskom.