Výstava v STM Košice „Slovenský poklad – najstaršie opálové bane na svete“

Od dňa 8.6.2018 do 15.7.2018 môžu návštevníci Slovenského technického múzea v Košiciach obdivovať výstavu s názvom „Slovenský poklad – najstaršie opálové bane na svete“.

Vernisáž výstavy, ktorá sa konala dňa 7.6.2018, začala predstavením Slovenského opálu, čo je certifikované zemepisné označenie drahého opálu, ktorý pochádza z ložísk v Slanských vrchoch. Je to jediné nálezisko tohto drahokamu v rámci Európy a Ázie.

Slovensko sa radí medzi štáty s bohatou banskou históriou. Poslaním našej spoločnosti je zachovať toto dedičstvo po našich predkoch pre ďalšie generácie a oboznámiť deti, žiakov, študentov, ako aj odbornú a laickú verejnosť s dejinami aj súčasnosťou Slovenských opálových baní, formou tejto výstavy. Výstava je zameraná aj na podporu cestovného ruchu v regióne Košíc a Prešova,  nakoľko Slovenské opálové bane sa nachádzajú len 25 km od oboch krajských miest.

Naše poďakovanie patrí Slovenskému technickému múzeu v Košiciach za ich spoluprácu a odbornú pomoc. Taktiež by sme chceli poďakovať  všetkým významným zástupcom Košíc a Prešova, zástupcom banských spolkov a cechov, ako aj všetkým návštevníkom vernisáže. Osobitné poďakovanie patrí najmä prezidentovi Slovenskej republiky, pánovi Rudolfovi Schusterovi, ktorý sa stal krstným otcom Slovenského opálu.

Viac informácií: https://www.muzeum.sk/mid/359408/ma0/102300/.html

Zdar Boh!

 

   

*Nika