Projekt 3D merania Slovenských opálových baní

V dňoch 17. 03. 2017 až 19. 03. 2017 Slovenské opálové bane budú zmapované aj 3D scanermi. Je nám cťou spolupracovať s profesionálnymi vedcami zo Slovenských univerzít. Konkrétne sa jedná o Technickú univerzitu v Košiciach – Fakulta BERG a Prešovskú univerzitu v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, Fakulta manažmentu.

Spojením vedcov z univerzít sa podaril zaujímavý projekt, ktorý v histórií Slovenských opálových baní nemá obdobu. Projekt 3D scanovania Slovenských opálových baní považujeme za úspech a dosiahneme ním dlho očakávané výsledky mapovania, ktoré nikto nikdy neurobil.

Ukáže sa nám kľúč ku skrytému pokladu? V to dúfame.

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina premýšľajúcich, odhodlaných ľudí mohla zmeniť svet. V skutočnosti je to jediná vec, ktorá ho kedy zmenila“— Margaret Meadová

*Ivet