Projekt 3D merania Slovenských opálových baní zahájený

Avizovaný projekt scanovania Slovenských opálových baní sa naplno rozbehol. Dnešný návštevníci boli svedkami udalosti, ktorá sa len tak nevidí. Aj keď sa párkrát stalo, že sprievodca so skupinou turistov museli počkať, kým prístroje dokončia prácu, bol neopakovateľný zážitok určite pre všetkých.

Prečo potrebujeme 3D model podzemia?
Spoločnosť dodnes disponovala banskými mapami, ktoré sú v 2D (polygónové merania). Oslovili sme spoločnosť Natawarde s.r.o., ktorá sídli v Prahe. Slovo dalo slovo a o necelý mesiac sme privítali Ing. Filipa Vecha na Slovenských opálových baniach.
Do projektu sme zapojili aj Vysoké školy – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Fakulta manažmentu, Katedra turizmu a hotelového manažmentu a Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav zemských zdrojov – Oddelenie montánnych vied.
Je naším cieľom vytvárať podmienky pre šikovných študentov tak, aby mohli v budúcnosti využívať nadobudnuté poznatky aj z praxe a študovať na vysokých školách, ktoré im ponúkajú výborné zázemie na štúdium a možnosti uplatnenia v praxi.

Otvorením Slovenských opálových baní sa nám podarilo ukázať turistom, čo sa skrýva v podzemí Slánskych vrchoch. V propagácií Slovenka a jeho krás budeme pokračovať určite aj naďalej. No začali sme sa zameriavať aj na študentov. Uvedomujeme si, že študenti sú našou budúcnosťou a potrebujeme ich nadšenie a vedomosti prehlbovať. Školám preto poskytujeme priestory firmy a priestory Slovenských opálových baní pre ich výskumy a osobný rozvoj.

*Ivet