Podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Slovenskými opálovými baňami

Podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Slovenskými opálovými baňami – spoločnosť Opálové bane Libanka, s.r.o.
Výnimočný projekt
Spoluprácou medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Slovenskými opálovými baňami bude vytvorené prostredie pre študentov a doktorandov fakúlt, ktorí budú môcť vykonávať praktickú časť výučby, ako aj výskum v priestoroch spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o., a to aj priamo v banských priestoroch.
Spoločnosť Opálové bane Libanka, s.r.o. uzatvorila zmluvu o spolupráci s Fakultou manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove už začiatkom tohto roka a vytvorila Stredisko študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, a to už dňa 16. 01. 2017. Taktiež spolupráca bola minulého roku deklarovaná zmluvou o vzájomnej spolupráci č. 43/101401/16 medzi Technickou univerzitou v Košiciach, Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a našou spoločnosťou. Podpísaním zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi vyššie uvedenými univerzitami a fakultami umožňuje študentom fakúlt riešiť v záverečných prácach úlohy z praxe, ktoré môžu mať priamy dopad na konkrétne spoločnosti na Slovensku, aj v Európskej únii. Súkromné spoločnosti podpísaním takýchto zmlúv, môžu získať hodnotné informácie o študentoch a doktorandoch vzhľadom na ich osobité schopnosti a uplatnenie v náročnej praxi.

*NAVY