Wystawa w STM Košice “Slovenský poklad – najstarsze kopalnie opalu na świecie”

1361/5000
Od dnia 08/06/2018 do 15/07/2018, zwiedzający Muzeum Techniki w Koszycach słowacki podziwiać wystawę „Słowacki skarb. – najstarszych kopalni opali na świecie”

Otwarcie wystawy w dniach 07.06.2018, rozpoczęty przez wprowadzenie słowackiej opal, który posiada certyfikat oznaczenie geograficzne cenny opal, który pochodzi ze złóż w górach Slanské. Jest to jedyne miejsce tego klejnotu w Europie i Azji.

Słowacja należy do krajów o bogatej historii górnictwa. Naszym zadaniem jest zachowanie tego dziedzictwa z naszych przodków dla przyszłych pokoleń i zapoznanie dzieci, uczniowie, studenci, a także profesjonalną i ogółu społeczeństwa z historią i słowackich obecnych kopalniach opalu, dzięki tej wystawie. Wystawa ma również na celu promocję turystyki w regionach Košíč i Prešov, ponieważ słowackie kopalnie opalowe znajdują się tylko 25 km od obu miast regionalnych.

Nasze podziękowania dla Słowackiego Muzeum Techniki w Koszycach za ich współpracę i fachową pomoc. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim ważnym przedstawicielom Koszyc i Preszowa, przedstawicielom stowarzyszeń górniczych i gildii oraz wszystkim odwiedzającym otwarcie. Specjalne podziękowania należą się Prezydentowi Republiki Słowackiej Rudolfowi Schusterowi, który stał się oblubieńcem słowackiego Opalu.

Więcej informacji: https://www.muzeum.sk/mid/359408/ma0/102300/.html

 

   

*Nika