Oblasti a spôsob získavania drahého slovenského opálu

Slovenský opál je jediný „drahý“ opál, ktorý sa vyskytuje na území Európy a Ázie, a preto názov zemepisného označenia nie je tvorený názvom konkrétneho miesta nálezu, ale názvom odvodeným od názvu celej krajiny „Slovensko“ – Slovenský. Druhú časť názvu tvorí označenie minerálu – opál.

Unikátne Slovenské opálové bane sa nachádzajú v strede severnej časti Slanských hôr. Od Prešova sú vzdialené asi 28 km juhovýchodne  a dostaneme sa k nim cez Solivar, Dulovu Ves, Kokošovce a Zlatú Baňu. Od Košíc sú vzdialené 35 km severovýchodne a najkratšou cestou sa k nim dostaneme cez Košické Olšany, Rozhanovce, Čižatice, Kecerovce, Opinú a Červenicu.

Slovenský opál nie je blokovo dobývateľný, pretože vytvára nepravidelné náteky, hniezda a opálové žily.  Dobývanie sa vykonáva ručne, pomocou ručného náradia. V žiadnom prípade konečné dobývanie opálove žily nie je možné pomocou trhavín, aby nedošlo aj k deštrukcii samotného opálu. Výskyt opálu na ložisku je náhodný, orientácia ložiska je preverená prieskumom.

Slovenský opál sa získava banským spôsobom, povrchovou ťažbou na haldách v dobývacom priestore Červenica, alebo aj podzemnou ťažbou. Po vyťažení sa odváža na spracovanie do dielne v Prešove.