Monitorovanie netopierov

Dňa 15.2. 2018 sa v Slovenských opálových baniach za účasti zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove a členov Občianskeho združenia Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku uskutočnila celodenná akcia – monitorovanie hibernujúcich netopierov. Cieľom aktivity bolo sčítať množstvo a určiť počet druhov netopierov v Slovenských opálových baniach.

Sme radi, že aj naši sprievodcovia mohli prispieť k úspešnému priebehu tejto udalosti a tešíme sa z toho, že sme mohli byť súčasťou tejto dobrej veci a pomôcť tak prírode.

 

Štátna ochrana prírody SR si uvedomuje skutočnosť, že pomenovania „Chránený areál Dubnícke bane“ ako miesto, kde hibernujú netopiere je zavádzajúce a v blízkej budúcnosti bude uvažovať o zmene názvu na „Chránený areál Dubník“.

 

*Miro