Az opálbányák működési szabályzata

 

 1. Érvényesség

 

 1. Ezen működési szabályzat a Libanka nevű bányatelken található opálbányák látogatóira vonatkozik.
 2. A belépés előtt az összes látogató köteles megismerkedni a működési szabályzattal továbbá kötelesek az abban található rendelkezések betartásáért.
 3. A bányaművekbe való belépés kizárólag a nyitvatartási idő alatt és a tárlatvezető jelenlétében megengedett.

 

 

 1. Meghatározások

 

 1. A működési szabályzat által értelmezett fogalmak
 • látogató – bármely természetes személy, amely belép a bányaművekbe kulturális illetve oktatási célból
 • kulturális illetve oktatási cél – minden szervezett belépés az opálbányák fenntartott részeibe azzal a céllal, hogy megismerje a természeti, történelmi és kulturális értékeit.
 • üzemeltető – Opálové bane Libanaka, s.r.o.
 • tárlatvezető – az üzemeltető által kijelölt személy, amely jól láthatóan meg van jelölve abból a célból, hogy kitűnjön a látogatók között.

 

 • Belépés a bányaművekbe, felszerelés

 

 1. Az összes látogató fel kell hogy legyen szerelve sisakkal és világító testel – az üzemeltető biztosítja.
 2. A látogató a saját kockázatára lép be a bányaművekbe és megfogadja a tárlatvezető utasításait.
 3. Egy csoportban 20 fő vehet részt a tárlat folyamán. A maximális létszám 25 fő.
 4. A kiskorúak 15 év alatt kizárólag kijelölt felelős személy társaságában léphetnek be a bányaművekbe.
 5. A látogató csoportnak kompakt egységet kell képeznie.
 6. A látogató kijelenti, hogy megismerkedett a rá vonatkozó katasztrófa és vészhelyzeti terv rá vonatkozó szabályaival.
 7. A személyes tárgyiért minden látogató maga felel.
 8. Fényképezni és kamerázni az arra kijelölt helyeken és az üzemeltető jóváhagyása után lehetséges.

 

 1. Belépési tilalom

 

 1. A bányaművekbe tilos olyan személyek belépése, amelyek tudatában vannak, hogy rossz az egészségük és klausztrofóbiában szenvedőknek.
 2. A belépés a helyszínen megtagadható azon személyeknek, amelyek látogatása zavarhatja a rendet, biztonságot és a bányaművek tisztaságát. A belépésre nincs egyoldalú jogigény.

 

 

 1. A látogatók kötelezettségei

 

 1. A látogatók kötelesek megismerkedni működési szabályzat rájuk vonatkozó részeivel, betartani annak rendelkezéseit és a tárlatvezető utasításait.
 2. A bányaművekbe kizárólag a tárlatvezető jelenlétében lehetséges belépni és csakis a kijelölt ösvényen engedélyezett a mozgás.
 3. A látogatóknak tilos:
 • a belépés tilos kutyák vagy más állatokkal, 50 x 35 x 25 cm – nél nagyobb poggyásszal, illetve alkohol, más kábítószerek és pszichotróp anyagok használata után.
 • a bányaművekben fellelhető kiállított tárgyakban és a természeti szépségben való kártétel.
 • az ásványok gyűjtése.
 • szemetelés, dohányzás illetve más módon való szennyezés a bányaművek területén és annak környékén.
 • ételek és italok fogyasztása.
 • a csend és nyugalom bármilyen módon való megzavarása, a tárlatvezetés megzavarása.
 • az elektromos berendezések érintése.
 • a műszaki berendezésekben való kártétel.
 • más látogatók vakítása és a tárlat zavarása saját világító testekkel, az ösvényről való letérés
 • a nyitott helységekbe való belépés a kijelölt ösvényen kívül, a csoporttól való eltávolodás illetve a csoport fenntartóztatása és a haladás korlátozása.
 1. Amennyiben a látogató a látogatás során sérülést vagy balesetet szenved, azonnal köteles ezt jelenteni a tárlatvezetőnek.
 2. Az összes olyan látogató, amely kárt okozott, köteles a kártérítés megtérítésére abban az esetben is ha ezeket a bányászati berendezéseken illetve ha más látogatóknak okozott.

 

 1. A működtető kötelezettségei

 

 1. Az üzemeltető köteles a belépés előtt ellátni a látogatókat a szükséges védőeszközökkel, amelyek a III. pontban vannak definiálva.
 2. A látogatást kizárólag biztosított körülmények és megfelelő szellőzés mellett lehet végrehajtani.
 3. Az üzemeltető felel a bányaművek fenntartásáért és a biztonságáért. Amennyiben a belépés nem biztonságos, tilos a belépés.
 4. A látogatók esetleges egészségügyi problémái esetén a tárlatvezető befejezi a tárlatot és az egész csoportot kivezeti a felszínre.
 5. Esetleges élet és egészségügyi veszély esetén a tárlatvezető köteles a csoportját a felszínre vezetni.

 

 

 • Záró rendelkezés

 

 1. Abban az esetben, ha a látogató a figyelmeztetést követően sem respektálja az itt leírt szabályokat illetve a tárlatvezető által kiadott parancsokat a tárlatvezető köteles megszüntetni a tárlatot. Ebben az esetben az üzemeltető nem felel az esetleges károkért.