Felhasználási feltételek E shop – Ékszerészet,

www.opalovebane.com

Felügyeleti szerv:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Ha más EU tagállamban él mint Szlovákia, felhasználhatja az Európai bizottság portálát az elektronikus panasztevésre. A panaszát megteheti itt:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A panaszban az e-mail címünket is fel kell tüntetnie. Továbbá a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság felügyelete alá tartozunk.

 

 

 • Előszó:

 

Ezeken az oldalon a

www.slovakiaopal.com nevű internetes ékszerészet van üzemeltetve amely válogatott fogyasztási cikkeket kínal eladásra. A

www.opalovebane.com üzemeltetöje az Opálové bane Libanka, s.r.o., székhelye Florianova 12, 080 01 Prešov, IĆO azonosító: 45571503,  cégjegyzékbe bejegyezve az Eperjesi Járásbíróság által, Rész: Sro, Betétszám: 23028/P, IČ DPH azonosító: SK2023036301, üzem: Libanka ékszerészet, Floriánova 12, 080 01 Prešov

 1. A FELEK AZONOSÍTÓ ADATAI

2.1. Eladó

Opálové bane Libanka, s.r.o., székhely:  Floriánova 12 ,080 01 Prešov, IČO azonosító: 45571503,  cégjegyzékbe bejegyezve az Eperjesi Járásbíróság által, Rész: Sro, Betétszám: 23028/P, IČ DPH azonosító: SK2023036301

2.2. Vevő

Vevőnek számít minden felhasználó akinek lehetősége van a működtető által kínált termékek megvásárlására. Átvevőnek számít minden személy akinek a megrendelés szerint az áru hivatott. Rendeltetési helynek számít az a hely amelyre a vevő számára a működtető köteles kézbesíteni  a szállítmányt. Szállítmánynak minősül az az áru, amelyet a működtető oldalán való kínálatában található.

 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TÁRGYA :
 1. Az eladó kötelezi magát a megrendelt szállítmány helyes leszállításáért, úgy ahogyan az a meg volt rendelve, a vevő megrendelése alapján a megegyezett árban.
 2. A mező megjelölésével a megrendelés előtt a vevő kifejezi, hogy ismertetve volt ezen általános üzleti feltételekkel, teljes mértékben megértette őket és egyetért velük.
 3. A megrendelés tárgya a szerződés megkötése által van meghatározva mint a termék, név, ötípus, mennyiség, súly, méretek, ár, stb.
 1. A SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME:

A szerződő felek megegyeztek, abban hogy ha a vevő magánszemély köteles ismertetni az eladó részére a nevét és vezetéknevét, állandó lakcímét, beleértve az irányítószámot, telefonszámát és e-mail címét.

A szerződő felek megegyeztek, abban hogy ha a vevő jogi személy illetve kereskedő, köteles ismertetni az eladó részére a cégnevét, címét, székhelyét, irányítószámát, cégjegyzékszámát, aszonosítószámát, telefonszámát és e-mail címét.

A vevő kijelenti, hogy egyetért a 11§ 1. bejegyzésével  a Szlovák polgári törvénykönyv 122/2013 Z.z. alapján a személyi adatok védelmeről, azzal hogy az eladó feldolgozza és megőrizze a személyes adatait, főleg azokat, amelyek fent voltak említve és/vagy amelyek fontosak az eladó működéséhez és amelyeket feldolgoz a saját információs rendszereiben. A vevő ezt a beleegyezést a korlátlan időre engedélyezi. Ezt a beleegyezést a személyes adatok feldolgozására a vevő bármikor vissza vonhatja írásos formában. A beleegyezés az írásos kérvény eljuttatását követően 1 hónapon belül szűnik meg ebben az időben történik az adatok törlése is.

A vevő bármikor ellenőrizheti a személyes adatait a

www.slovakiaopal.com nevű weboldalra bejelentkezve a „Személyes adatok részlegben“.

A www.opalovebane.com weboldal működtetője kötelezi magát arra, hogy a megadott adatok kizárólag a szerződés megkötését és teljesítését fogják szolgálni az eladó által közzé tett üzleti feltételek szerint. A feldolgozott adatok nem kerülnek nyilvánosságra, hozzáférhetővé, és nem kerülnek átadásra harmadik felek részére. Fenntartjuk jogunkat a biztonsági garanciától való lemondásra abban az esetben ha a szervereinket ismeretlen személyek támadják meg (hackerek). Ebben az esetben a fent említett szabályozás amely az adatok kezelésére vonatkozik nem érvényes.

 1. A MEGRENDELÉS JÓVÁHAGYÁSA

A megrendelés jóváhagyásáról a rendzerünk automatikusan e-mailben értesíti. A szállításra bocsátás napján a futár cég által úgyszintén informáljuk e-mail-ben. A megadott e-mail címre lesznek továbbítva az összes többi vonatkozások is a megrendeléssel kapcsolatban.

 1. ÁTADÁSI HATÁRIDŐ ÉS FELTÉTELEK

Az áru a UPS, DPD futár cégek illetve a Szlovák posta által kerül leszállítasra – a vevő kérésének megfelelően. A leszállítási idő a szállítás típusátol függ, amely a megrendelésnél volt kiválasztva. Ha a megrendelt áru meg van térítve, vagy utánvétellel volt rendelve és raktáron található, 5 munkanapon belül kerül leszállításra Szlovákia területén. Szlovákián kívül ez az idő 3 – 10 munkanap. Az eladó nem vállal felelőséget az áru leszállításának késéséért ha azt a futár cég idézte elő.

 1. A SZÁLLÍTÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉGEK

Minden megrendelt áru a szállítók meglévő árlistái szerint kerül leszállításra. A vevő nem fizet semmijen más díjat a csomagolásért! Az összes leárazás a készletek erejéig tart amenyiben a konkrét árunál ez nincs máshogyan feltüntetve. Az összes ár tartalmazza az ÁFÁ-t!

 

 1. FELELŐSÉG A TERMÉK HIBÁIÉRT ÉS A JÓTÁLÁS

A vevő köteles átvizsgálni az árut közvetlenül az átvétel során. Amenyiben mechanikani károsodást talál a csomagoláson, a vevő köteles átvizsgálni az áru állapotát, abban az esetben ha károsodás érte akkor a futás cég jelenlétében feljegyzést készít a kárról. A szállítás során keletkező károkért a futár cég felelős, mivel az áru be van biztosítva. A káreseményről való feljegyzés szerint a vevő és a szállító cég között a vevő kellő árengedményben részesül vagy új terméket kap.

 

A mechanikai károsodások esetén, amelyek nem voltak láthatóak az átvételnél a reklamációt azonnal a leleplezését követően érvénysíteni kell, azaz az első használat után. Későbbi használatok alatt keletkező mechanikai károsodások nem fogadhatóak el reklamációként. Az elsőhasználat előtt a vevő köteles áttanulmányozni a jótállási feltételeket, használi utasításokat és ezek által következetesen igazodni. A jótállás nem vonatkozik az áru normál elhasználódásra amely használat által keletkezett. Tehát az áru rövidebb élettartama nem tekinthető hibának é snem lehet ezt reklamálni.

Jótállás:

Minden termékre 24 hónapos garanciát vállalunk, ha ez nincs máshogyan feltüntetve és az áru átvételétől számolódik. Szükség szerint a jótállási időn túl is közvetítünk javítást. Az erre vonatkozó információkat kereslet esetén telefonon illetve e-mail-en keresztül nyújtunk.

 

 1. REKLAMÁCIÓK

A termékek reklamációjára a Slovák polgári törvénykönyv erre vonatkozó rendelkezései és a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozik. A reklamációkat késedelem nélkül kell érvényesíteni..

Bármilyen kérdés esetén a reklamációval kapcsolatban kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mail-ben a

slovakiaopal@slovakiaopal.com,

www.slovakiaopal.com illetve telefonon.

 

 

A reklamációs eljárás menete:

 1. A vevő köteles kitölteni a reklamációs nyomtatványt, amelyet a weoldalunkról tölthet le az üzleti feltételekből, ahol feltünteti a nevét és vezetéknevét, címét, telefonszámát, megrendelési számát, az átvétel dátumát és a reklamált hiba leírását.
 2. A reklamált árut a vevő a reklamációs nyomtatványal egyetemben küldi telefonos megegyezés után a következő számon +421 918 500 741, a továbbiakban már mi rendezzük reklamált termék kiemelését és leszállítását a futár cég által.

Utánvétellel küldött árut nem veszünk át. Ajánljuk, hogy az Ön által visszaküldött árut biztosítsa be.

 1. A futár céggel kötött szerződés lehetővé tezi a reklamált áru ellenőrzését a dokumentációval egyetemben és a sofőr jelenlétében. Helytelenül rögzített termék és a kötelező dokumentáció nelkül illetve más futárszolgálat választása esetén ez a reklamációt bonyolíthatja, mivel ilyen esetben lehetséges, hogy a szolgálat nem teszik lehetővé az ellenőrzési műveleteket.
 2. A vevő köteles elküldeni az eladó részére az számlát vagy a másolatát, amelyet az átvett áruhoz volt csatolva. (A számla a vételt igazolja, illetve a reklamációhoz szükséges)

Az eladó elvégzi a reklamációról szóló bejegyzést, ahol feltünteti:

 1. a vevő nevét és címét
 2. a termék megnevezését, gyártási számát, árát, megvásárlás dátumát
 3. a hiányosság leírását – a reklamáció okát
 4. dátumot, amikor a reklamáció érvényesítésre került
 5. határidőt, ameddig a reklamáció megoldódik (nem lépheti túl a 30 napot az érvényesítéstől, amenyiben az eladó nem egyezik meg máshogyan a vevővel)
 6. a bejegyzés tartalmazza a vásárlásról szóló számlát. Ennek a dokumentunak az átvételék az eladó igazolja a bejegyzésben

 

Az originál reklamációs bizonylatot a vevő kapja, a másolat az eladónál marad.

Az eladó a reklamációról azonnal dönt, összetett esetekben 14 napon belül. Indokolt esetekben, főként ha elvárt a termék összetett technikai értékelése, legkésőbb 30 napon belül. Ezt az időt meghaladva a vevőnek jogában áll ellépni a szerződéstől vagy jogában áll a termék cseréje egy új termékre.

Az eladó a reklamáció ervényesítésétől köteles 30 napon belül kibocsátani a reklamációról egy írásos dokumentumot.

Az eladó köteles lebonyolítani a reklamációt és be fejezni a reklamációs eljarást egy a következő felsorol módszerek szerint:

 1. a megjavított termék átadásával
 2. a termék cseréjével
 3. a vételár vissza szolgáltatásával
 4. megfelelő engedmény megtérítésével a vételárból
 5. indokolt elutasítással

A vevőnek csak abban az esetben áll jogában az eladónál érvényesíteni a reklamációt ha a terméken olyan hibák mutatkoznak, amelyeket a gyártó, szolgáltató vagy elárusíto okozott és az eladónál került megvásárlásra. Más esetben az eladó nem javíthatja meg sérült terméket a jótállásban. Ellenkező esetekben az eladó nem javíthatja meg a sérült terméket a jótállásban, ilyenkor az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy csak saját költségére kerülhet kijavításra.

A jótállás nem vonatkozik a mechanikai sérülésekre amelyeket a vevő okozott, a termét nem megfelelő és nem javasolt használatával, szakszerűtlen bánásmód, a gondolskodás hanyaglásával, szakszerűtlen szerelés, téves manipuláció és az áru helytelen kezelése miatt.

 

Az összes jogerősen érvényesített javítás ingyenes a jótállás alatt. Az ingyenes jótállási jogosultság megszűnik abban az esetben ha más mintmeghatalmatott személy által szakszerűtlenül lett beavatkozva a termékbe a jótállási idő alatt

Az eladó ilyen esetben fenn tartja jogát az ilyen termék vételárának vissza szolgáltatásának és a más termékre való csere megtagadására.

Az eladó figyelmezteti a vevőt reklamáció lebonyolításáról, vagy telefonon, SMS-ben illetve e-mail-ben és a saját kölségére elküldi a terméket a vevő ímére. A termékkel együtt elküldi a reklamációs bejegyzést és az állásfoglalását a reklamációhoz illetve a feljegyzéseket.

A reklamáció lebonyolításával a jótállási idő meghosszabbodik ennek időtartamával. Amenyiben a reklamáció törvényes jótállási időn belül került lebonyolításra új termékre való cserével, akkor a jótállási idő a reklamáció lebonyolításától indul újra.

 

Az eladó köteles a SOI kérelmére felmutatni a reklamáció elkezdéséről szóló tanusítványt, az okokat amelyek miatt nem lehetséges az eljárásról azonnal dönteni, az visszaküldést vagy a szakértői nyilatkozatot és a tanusítványt a reklamáció lebonyolításáról. Ha a vevő 12 hónapon belül  érvényesíti a reklamációt az eladó jogában all ezt vissza utasítani kizárólag egy  szakmai felülvizsgálat alapján. Amenyiben a vevő a vásárlást követően 12 hónapon belül érvényesíti a reklamációját és az eladó ezt elutasítja, fell kell hogy tüntesse hol bonyolítható le a szakmai felülvizsgálat. Ha a termék el lett küldve a felülvizsgálatra a megadott személyhez,  a járulékot úgy mint az összes többi költséget az eladó álja, figyelmen kívül hagyva az eredményt. Ha a vevő a szakmai felülvizsgálat által felmutatja hogy az eladó felelős a meghibásodásért, a reklamációt megismételheti, a szakmai felülvizsgálat alatt a jótállás ideje nem tellik. Az eladó köteles a megtérítteni 30 napon belül a vevő számára az újboli reklamáció érvényesítéséig az összes kiadást a szakmai felülvizsgálatra vonatkozóan, úgy mint az összes többi rá vonatkozó kiadást is. Az újbol érvényesített reklamációt nem lehet vissza utasítani.

Az eladó köteles s reklamáció érvényesítésénél kiadni egy tanusítványt. Amenyiben a reklamációt távközlő eszközök segítségével léptetik hatályba az eladó köteles  ezt a tanusítvány azonnal kézbesíteni, amenyiben ez nem lehetséges, ezt a lehető legrövidebb időn belül megtenni, legkésőbb a reklamáció befejezéséről szóló elismervénnyel

Az eladó köteles nyilvántartást vezetni a reklamációkról és benyújtania ezt a SOI kérelmére átolvasás céljából. Ennek a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a reklamáció érvényesítésének időpontját, dátumát, az eljárás formáját és a reklamációról szóló elismervény sorszámát.

A reklamáció lebonyolításával a vevő kártérítési jogai nincsenek érintve.

Amenyiben a vevő nem elégedett a móddal, amelyel az eladó lebonyolította a reklamációt, vagy ha azt hiszi, hogy az eladó megsértette a jogait, lehetősége van az eladóhoz fordulni a jogorvoslati kérelmével. Ha az eladó ezen kérelemre negatívan válaszol, vagy 30 napon belül  nem válaszol a vevőnek jogában áll indítványt tenni egy alternatív megoldásra az ellentmondásaikban a 12 § található 391/2015 Z.z. számú torvény szerint az aternatív vitarendezés és a fogyasztói vitákról szerint. Az illetékes szubjektum az alternatív vitarendezésre az Opálové bane Libanka, s.r.o. nevű céggel a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,

www.soi.sk illetve más meghatalmazott személy amely a engedélyezett jogi személyek jegyzékében találhatóak a

www.mhsr.sk –n.

 

 1. A MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

Minden megrendelés törölhető aznap 15:00-ig, amenyiben a megrendelés 15:00 –ig történt, vagy 11:00 –ig amenyiben a megrendelés az előző nap 15:00 után történt e-mail – ben a

www.opalovebane.com –on vagy telefonon keresztül a +421 918 500 741 es telefonszámon keresztül indoklás nélkül. Itt elegendő megadni a nevét, e-mail címét, megrendelési számát és a termék leírását.

Az eladó jogában áll a megrendelés törlése, amenyiben a készletek kifogytak, vagy az árut nem képes időben leszállítani a vásárló számára ezen üzleti feltételek alapján vagy az e-shop-ban feltüntetett árban, amenyiben a vevővel nem egyezik meg más teljesítésben. A megrendelés törléséről a vevő telefonon vagy e-mailben kerül értesítésre.

Amenyiben a vevő már reészben illetve teljes mértékben megtérítette a törlt megrendelést, a törléstől 14 napon belül kerül sorra a vételár visszatérítése, átutalással a megadott bankszámlaszámra vagy postautalványon keresztül.

Az üzemeltető automatikusan feltételezi azt hogy a vásárlói fogyasztók egyaránt. Amenyiben a vásárló nem fogyasztó és adófizető, köteles ezt közölni a megrendelésében, vagy legkésőbb az áruátvételt követően 21 napon belül, vagy az áruleszállítást megelőzően és kérelmezni üzemeltetőt arra hogy a számla tartalmazza a adószámait. Amenyiben ezt 21 napot őmeghaladóan teszi az áru átadásától, az átadás előtti megtérítést követően, az üzemeltető nem köteles a vevő számára feltüntetni a számlán a vevő adózási adatait.

A 102/2014 Z.z. Szlovák törvény 7 § 1. és 5. bekezdése alapján a fogysztó 14 napon belül ok nélkül elléphet a szerződéstől amely távúton lett megkötve az áruátvételt kovetően illetve azt megelőzően.

A 102/2014 Z.z. Szlovák törvény 9 § 1. bekezdése alapján  az eladó késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül a szerződés visszavonásáról szóló értesítéstől visszatéríteni a fogyasztó számára az összes előzetes fizetést a szerződés alapján illetve annak kapcsán, beleértve a szállítási költségeket, postaköltségeket és más fellépő költségeket.

 1. A SZERZŐDÉS VISSZAVONÁSA: (csomagküldés)

Amenyiben a vevő magánszemély – fogyasztó, a vételi szerződés fogyasztói szerződés jellegű, amley távuton komunikációs eszközök segítségével köttetett.

A vevőnek jogában áll  14 napon belül az áru átvételétől indokolatlanul ellépni a szerződéstől. A fogyasztónak jogában áll ez idő alatt a termék kicsomagolására és próbájára úgy ahogyan az a boltban szokásos, olyan mértékben hogy átvizsgálja jellegét, jellemzőit működőképességét. Ez esetben a fogyasztó felel az áru értékének bármilyen csökkenéséért. Kipróbálni tehát nem jelenti ugyan azt mint az árut használni, majd visszaküldeni az eladónak.

A felhasználó nem mondhatja vissza a szerződést ha az áru megrendelésre készült, illetve méretre volt szabva, vagy olyan árura amelyet a jellemzői szerint nem lehet visszaküldeni.

Megrendelésre készült áru esetén, amelynél előleg volt fizetve (főleg eljegyzési gyűrük, gyűrük, nyakláncok, karkötők esetén amelyek nincsenek raktárunkon) olyan áruvá minősül amelyek speciális követelmények szerint készült é snem vonatkozik rá a szerződéstől való ellépés lehetősége.

Az árut ilyen esetben kötelesek vissza küldeni az esetleges ajandékokkal együtt. Ajánluk hogy az árut biztosítsa be. Utánvétellel küldött csomagokat nem veszünk át. Kérjük hogy a termékeket a tartozékokkal együtt küldjék vissza ( eredeti számla, garancialevél, használati utasítás stb.) A termék ésszerű ápolása magától erthetendő és kötelező. Az eladó nem vállal felelősséget az elveszett vagy sérült küldeményért.

A küldemény átvétele után az eladó által a vevő számára vissza lessze szolgáltatva a vételár, illetve annak része banki átutalással a megadott számlaszámrara, vagy postai utalványal  14 napon belül.

Abban az esetben ha a fogyasztó  visszavonja a szerődést, az eladó visszaszolgáltatja az összes beérkezett befizetést a szerződés alapján, beleértve a szállítási költségeket 14 napon belül az értesítést követően. Az eladó köteles átvenni a visszaküldött árut.

Abban az esetben ha a fogyasztó/vevő eláll a szerződéstől és az árut sérülten, részlegesen, nem egészben, használtan küldi vissza köteles megtéríteni az eladónak a kiadásait melyek a termék javításánal illetve az eredeti álapotába való helyreállítással keletkeznek.

 1. Különleges rendelkezések arany vásárlása esetén

A vásárló jogában áll, 90 napon belül a termék átvételétől számítva, kérvényezni az eladót hogy a terméket vásárolja vissza, ez kizárólag abban az esetben lehetséges ha a termék aranyból készült. Ezt a vevő köteles írásban, telefonon, illetve e-mail-ben érvényesíteni 90 napon belül. Abban az esetben ha az eladó kifejezetten érdeklődik az eladott termék visszavásárlása után a vevő köteles ezt vissza szolgáltatni. Utánvétellel küldött áru tnem veszünk át. Javasoljuk, hogy az elüldött árut biztosítsa be. Az átvételt követően az eladó felméri az áru avulását és működését és ezt követően az átvételtől számítva 7 napon belül értesíti a vevőt az átvételi árról. Abban az esetben ha a vevő elfogadja az árat az eladó 5 napon belül vissza vásárolja azt a megsabott árért. Amenyiben a vevő nem fogadja el a kínált árat az eladó vissza szolgáltatja a terméket a vevőnek. Ebben az esetben a szállítási és összefüggő díjakat a vevő téríti meg.

 1. ADOTT TERMÉKEK MELLETT FELTÜNTETETT MÉRÉKEK

Az összes termék méretei a legvastagabb és legszélesebb helyen kerülnek mérésre az ékszeren. Az eladó nem felelős a mérőrendszer helytelen megértéséért. Ami a súlyt illeti a súlyok kerekítve vannak, amit az fémjelzési törvényben található.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

Minden jogviszony amely az üzemeltető és a vásárló között merül fel a Szlovákiai törvények szerint irányodik. Az itt közzétett (ÁÜF) eseteken kívül a Szlovák polgári törvénykönyv rendelkezései érvényesek

Ezen általános üzleti feltételek (ÁÜF) 2016.03.29-én lépnek hatályba.