Ďakujeme za čistý les

Nakoľko prírodu pomaly, ale isto znečisťujeme, rozhodli sme sa dňa 20.4.2018 pri príležitosti Dňa Zeme, usporiadať podujatie s názvom „Čistý les” a takýmto spôsobom pomôcť našej planéte.

Cieľom akcie bolo pozbierať rôzne odpadky, ktoré tam zanechali ľahostajní turisti a ľudia zo širokého okolia. Veľkou mierou prispeli najmä žiaci zo ZŠ v Červenici a Súkromnej praktickej školy Prešov (Tuhrina).  Čo nás veľmi potešilo, upratať okolie Slovenských opálových baní prišli aj dobrovoľníci a milovníci opálu a opálových baní. Ochranné pomôcky a plastové vrecia nám poskytli aj zamestnanci Štátnej ochrany prírody Prešov, ktorí sa taktiež podieľali na úspešnom priebehu tejto akcie.

Za odmenu mali žiaci aj dobrovoľníci prehliadku Slovenských opálových baní zdarma, dozvedeli sa aj mnoho zaujímavostí o Slanských vrchoch.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za skrášlenie okolia opálových baní, les si po tomto upratovacom dni určite vydýchol. Tešíme sa na Vás opäť o rok a veríme, že odpadu bude čoraz menej.

*Miro