Banské bytosti Permoníci

Poznáte bytosti bývajúce v baniach? Volajú sa permoníci a sú to veľmi zaujímavé osobnosti. Permoník je vlastne strážca a ochranca nerastov a pokladov. Permoníci žili vo väčších spoločenstvách v podzemných chodbách a banských štôlňach. Opatrovali a kopali rudu a vzácne nerasty. Odievali sa do pestrých, najmä červených šiat a ako baníci nosili kožené zástery a banské pracovné nástroje. Pomáhali baníkom v práci a varovali ich pred nebezpečenstvom, za čo im baníci dávali rôzne obetiny a úzkostlivo dodržiavali tradíciou stanovené banské zvyky. Zato im permoníci neraz sami ukázali, kde majú kopať, aby narazili na opálovú žilu. Nemilosrdne však trestali tých, čo pod zemou pískali, správali sa hlučne a nerešpektovali ich príkazy a zákazy. Svoju prítomnosť dávali v štôlňach najavo väčšinou iba klopaním; ak sa baníkom ukázali, znamenalo to nebezpečenstvo, napríklad zasypanie šachty. Boli priateľsky naklonení poctivým ľuďom a mstili sa chamtivcom a lakomcom, ktorých navždy uväznili v labyrintoch podzemných chodieb.

 

Ak ste ešte permoníka nevideli ani nepočuli, príďte sa pozrieť k nám do Slovenských opálových baní a pri troške šťastia začujete klopanie permoníka.

 

*Miro

 

Uložiť

Uložiť