II. Beh o Slovenský opál

Dňa 21.7.2018 sa Slovenské opálové bane opäť po roku stali centrom pozornosti športovcov. Konal sa II. beh o Slovenský opál. Zatiaľ čo pred rokom do cieľa dobehlo 198 bežcov, tento rok musel byť pre veľmi veľký záujem stanovený limit účasti na 300 bežcov, čo predčilo naše očakávania. Nikto zo záujemcov si nechcel nechať ujsť jedinečnú […]

Stretnutie pri banskom kríži

Už tradičným rituálom pre baníkov zo Slovenských opálových baní sa stalo stretnutie pri príležitosti posvätenia banského kríža pred štôlňou Jozef, ktoré sa konalo 30.6.2018. Podujatie bolo určené najmä pre obyvateľov najbližších obcí a nadšencov opálových baní. Ale predovšetkým pre ľudí veriacich, pretože v bani mohla smrť na baníka čakať na každom kroku. Preto baníci stále […]