Ďakujeme za čistý les

Nakoľko prírodu pomaly, ale isto znečisťujeme, rozhodli sme sa dňa 20.4.2018 pri príležitosti Dňa Zeme, usporiadať podujatie s názvom „Čistý les” a takýmto spôsobom pomôcť našej planéte. Cieľom akcie bolo pozbierať rôzne odpadky, ktoré tam zanechali ľahostajní turisti a ľudia zo širokého okolia. Veľkou mierou prispeli najmä žiaci zo ZŠ v Červenici a Súkromnej praktickej […]