Banský spolok - registrácia

Registrácia nového člena 

 
* Vyplnením a zaslaním online dotazníka potvrdzujem svoju vôľu stať sa členom „Banského spolku Slovakia opal“ a dávam súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Zaslanie online dotazníka je záväzným aktom. Aktívne členstvo vzniká uhradením a následným potvrdením úhrady členského príspevku.